Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 16/04/2018

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu

Web Adres: http://www.sgk.gov.tr

 


 

Of Devlet Hastanesi

Emg, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, MEme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik Dansitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, Patoloji Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

Web Adres: http://www.ofdevlethastanesi.gov.tr/

 


 

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BT, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, Meme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik DAnsitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, PAtolojik Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

Web Adres: http://www.trabzonkanuni.gov.tr

 

 


 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)

 

Web Adres:https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx

Sağlık tesisimize başvuran yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu çocuklar, mülteci, sığınmacı, haymatlos kişiler, savaş mağduru olup sığınmacı statüsünde bulunan kişiler ile ilgili mali işlemler AFAD tarafından tanzim edilmektedir.