Kurumsal

Anlaşmalı Kurumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
sgk.jpg
Web Adres:
http://www.sgk.gov.tr

Of Devlet Hastanesi
Emg, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, MEme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik Dansitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, Patoloji Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu


Web Adres: http://www.ofdevlethastanesi.gov.tr/

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BT, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, Meme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik DAnsitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, PAtolojik Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

Web Adres: http://www.trabzonkanuni.gov.tr

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)
Sağlık tesisimize başvuran yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu çocuklar, mülteci, sığınmacı, haymatlos kişiler, savaş mağduru olup sığınmacı statüsünde bulunan kişiler ile ilgili mali işlemler AFAD tarafından tanzim edilmektedir.

Web Adres:https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx

18 Nisan 2018