Kalite Birimi Personeli
17 Nisan 2018

Elif KOLTUK
Hemşire

Kalite Yönetim Birimi Çalışan Görevleri

Kalite Yönetim Direktörüne SKS ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirebilmesinde yardımcı olmak,

Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu sağlamak,

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,

Doküman yönetimini,

Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi,

SKS ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.