Bilgi Edinme
18 Nisan 2018

Bilgi Edinme Başvuru Formu;

TUZEL_KISILER.doc
GERCEK_KISILER.doc
BILGI_EDINME_HAKKI_KANUNU.doc
Not: Başvurular ilgili formlar doldurularak yapılmalıdır. Uygun yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.