Değerli Halkımız; 01.08.2022 ile 05.08.2022 tarihleri arası haftalık rakamlardan da yola çıkarak tespitlerimizi sizlerle yine paylaşmak istiyorum;
09 Ağustos 2022

Değerli Halkımız; 
01.08.2022 ile 05.08.2022 tarihleri arası haftalık rakamlardan da yola çıkarak tespitlerimizi sizlerle yine paylaşmak istiyorum;
1) MHRS üzerinden muayene randevusu alıp, muayeneye gelmeyen 7.007 kişi (%20) nin kullanmayacakları randevularını, randevu iptal mekanizmaları (182 nolu telefon hattı, mobil uygulamalar ve https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresi) üzerinden iptal etmeleri, muayene randevusu alamayan diğer hastalara imkan oluşturması açısından önem arzetmektedir.
2) Bu rakamlardan da görüldüğü gibi hekimlerimizce MHRS dışında da imkanlar ölçüsünde hasta muayenesi gerçekleştirilmektedir. (28.238 kişi) Ancak her hekimin bakabileceği sayının üzerinde hastayla muhattap edilmesinin mümkün olamayacağı da unutulmamalıdır.
3) İçinde bulunduğumuz yaz aylarında her vatandaşımızın olduğu gibi, hekimlerimizin de izin kullanmaları normal olup, bundan dolayı randevu ve poliklinik sayılarında azalmaların olması normal bir süreçtir.
4) İlimizde eksik olan hekim kadrolarına atama yapılması taleplerimiz Bakanlığımıza iletilmekle birlikte, Bakanlığımız imkanlar dahilinde tüm illerle birlikte ilimize de destek olma gayretindedir.
5) İlimizde özellikle bu yaz olduğu şekliyle, artan nüfus sayısı ve vatandaşlarımızın daha büyük illerde yaptırmakta güçlük çektiği sağlık hizmeti ile ilgili iş ve işlemlerini daha kolay erişebilmesi nedeniyle ilimizde yaptırma talepleri, sunmamız gereken hizmetlerin sürelerinde uzamalara yol açabilmektedir.

Dr. Hakan USTA 
İl Sağlık Müdürü

  • mhrs.....png